De stichting Welzijn Kessel en Kessel-Eik hebben een socaile gids samengesteld.

In dit handzame boekje vindt u de namen en contactgegevens van
organisaties en instanties die actief zijn op het gebied van welzijn, zorg
en sociale voorzieningen in Kessel en Kessel-Eik. De sociale gids Kessel
en Kessel-Eik is gemaakt voor alle inwoners van Kessel en Kessel-Eik en
natuurlijk voor professionals en vrijwilligersorganisaties in de zorg.
Hiermee heeft u alle praktische informatie bij de hand.

Op deze pagina kunt u de gids digitaal bekijken.