Werkgroep welzijn.

Sinds kort is het dorpsoverleg Kessel-Eik uitgebreid met de werkgroep welzijn. Deze werkgroep bestaat uit Natascha Akkermans, Monique Joosten, Gerdie Nellen, Ellis Kempeners en Margreet Willemsen.
We willen de hechte gemeenschap die we met zijn allen vormen, behouden. Het doel van onze werkgroep is dan ook het gevoel van verbondenheid en betrokkenheid tussen alle inwoners van Kessel-Eik vergroten. Dit willen we doen door o.a. contact te zoeken en te onderhouden met de school en de verenigingen in het dorp en met hen mee te denken in lopende zaken. Daarnaast willen we proberen de kinderen die in Kessel-Eik wonen, ook hier naar school te laten gaan en willen we aandacht schenken aan nieuwe inwoners van ons dorp.

Wij zijn bijvoorbeeld in contact met een Syrisch gezin dat graag wil integreren en hebben contact gezocht met de leiding van de jeugdraad over de toekomst van het jeugdcarnaval.
Wij zijn ons nog aan het oriënteren welke zaken we nog meer kunnen oppakken.

Mocht u daar ideeën over hebben, dan horen we dat graag. U kunt reageren via dorpsoverleg@kessel-eik.nl.