Alle bezoekers bedankt!


Juni 2021

Volgende stappen gezet door de Werkgroep Musschenberg.

We zijn nu bijna 2 jaar bezig om onze plannen te verwezenlijken. En heel langzaam komt er schot in de zaak.

Onze eerste prioriteit lag bij het terugkrijgen van het uitzicht op de Maas. Door enthousiaste vrijwilligers.......

--> lees verder onder Dorpsoverleg Werkgroep Musschenberg.


Juni 2021

Nieuwe informatie over Burgerwindpark De Kookepan.

Bekijk de folder hier beneden:


Kesselse & Eikse Kids Zomer!


Mei 2021

Volgende stappen gezet in project verkabeling hoogspanningslijn

In 2019 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het verkabelen (onder de grond brengen) van de hoogspanningslijn bij Kessel en Kessel-Eik. In het rapport is één voorkeurstracé benoemd. Het gaat om voorkeursvariant 3 (noordwestelijke variant). De gemeenteraad heeft in september 2020 besloten om deze voorkeursvariant door TenneT nader uit te laten werken in een Basisontwerp en.....lees verder onder Dorpsoverleg Werkgroep Hoogspanning


Nellie Geraets heeft een petitie opgestart om een pumptrack baan in Kessel-Eik te krijgen. Inmiddels heeft ze al meer dan 300 handtekeningen bij elkaar. Graag zien we dat dit er nog meer worden!

Teken de petitie op:

Meer informatie over een pumptrack baan vind u in de link:


Musschenberg maart 2021

Klik op onderstaande link om het timelapse filmpje van het snoeien te bekijken.


De bieb is op zoek naar jou!

Ben jij tussen de 16 en 26 jaar oud en woonachtig in de gemeente Peel en Maas of de gemeente Beesel? 

Dan is de Bibliotheek Maas en Peel op zoek naar jou. Wij zijn heel benieuwd wat de bibliotheek voor jou kan betekenen. Waar liggen jouw interesses en welke events spreken jou aan? Vul onze korte vragenlijst in en help ons om gave activiteiten te creëren voor jou en je vrienden.

Link naar de vragenlijst: :  https://www.survio.com/survey/d/C8Y3H9X8R7P3O3B6U


Meehelpen met het schoonmaken van de maasoevers in Kessel-Eik?

Meld u aan bij het IVN via onderstaande e-mail:


Hoogwater januari/februari 2021


Let op wegens grote belangstelling komt er een extra cursusavond op dinsdag 9 februari.

Aanmelden voor deze cursus kan met de volgende link: 

Stichting IKL organiseert op woensdag 3 februari een online cursus 'biodiversiteit in jouw tuin'.

Deelname is gratis en vindt plaats van 19:30-21:30 uur via Teams.

Het Limburgse landschap heeft een zeer hoge diversiteit aan flora en fauna. Maar het gaat slecht met de biodiversiteit in Limburg. Sterker nog het gaat slecht met de biodiversiteit op onze aarde. Dit heeft grote gevolgen voor onze samenleving; soorten sterven uit, plagen krijgen meer grip en natuurlijke bestrijders verdwijnen uit de woonwijken en uit het landschap. Onder het mom van 'verandering begint bij jezelf' nemen wij je graag mee naar jouw eigen tuin. Met soms kleine ingrepen kun je in jouw tuin een waar verschil maken. Deze cursus is voor jou, om toe te passen in je eigen tuin of je eigen omgeving.

Alle deelnemers krijgen op 3 februari een link toegestuurd om in te loggen.

Mensen kunnen zich aanmelden via de volgende link: https://www.ikl-limburg.nl/buitenkracht/agenda/online-cursus-biodiversiteit-in-jouw-tuin-alleen-voor-inwoners-van-gemeente-peel-en-maas/

 


Wijkagenten

Wie zijn wij?

Wij zijn Jennifer van der Stoep en Luc Janssen.

Beiden zijn wij wijkagent in de gemeente Peel en Maas. Wij zijn verantwoordelijk voor de dorpen Panningen, Helden, Egchel, Kessel en Kessel-Eik. Luc is 2,5 jaar wijkagent voor deze dorpen en Jennifer 1 jaar.

 

Tijd voor de wijken.

De afgelopen tijd zijn wij een heel stuk minder in beeld geweest bij de burgers. Zelf balen we daar natuurlijk ontzettend van. Het liefst zijn we gewoon in onze wijken en willen we de lijntjes met onze wijkbewoners kort houden. Helaas door een pittig onderzoek op het team en door de huidige coronacrisis hebben we te maken met forse capaciteitsproblemen. Hierdoor hebben wij veel minder tijd in de wijk dan wij nodig eigenlijk nodig hebben en zouden willen hebben. Langzaam gloort er weer wat licht aan de horizon en kunnen we weer vooruit kijken. Ons team zal in de komende maanden weer aangevuld worden waardoor wij hopelijk weer meer tijd gaan krijgen voor onze wijken!

 

Wanneer neem je nou contact op met de wijkagent?

In principe mag je ons overal voor benaderen. We zijn altijd bereid om in gesprek te gaan over dingen die spelen in de wijk. Dat kan variëren van overlast van de buren, parkeerproblemen of verdachte situaties.

Wel is hierbij wat ons betreft de stelregel; kan het even wachten? Dan benader je ons.

Heeft het spoed?  Dan bel je 112

Geen spoed maar wil je wel zo snel mogelijk de politie spreken?

Dan bel je 0900-8844.

Zo ook bij verdachte situaties bijvoorbeeld. Zorg dat je dan het algemene nummer van de politie belt en niet de wijkagent persoonlijk. Wij zijn natuurlijk niet altijd in dienst.

 

Bereikbaarheid.

Wij zijn voor jullie in ieder geval te bereiken via onze e-mail, via instagram, via www.politie.nl of via onze telefoonnummers.

Jennifer van der Stoep

e-mail: jennifer.van.der.stoep@politie.nl

telefoon: 0623175571

Luc Janssen

e-mail: luc.janssen@politie.nl

telefoon: 0653686648

instagram: wijkagenten_luc_jennifer

 

Wij hopen in elk geval langzaam maar zeker meer benaderbaar te worden voor jullie.

We hopen dat we ons meer aan jullie kunnen laten zien en dat jullie ook zien waar wij mee bezig zijn!


De werkgroep Musschenberg heeft afgelopen week 20 koolmezen-nestkastjes op en nabij de musschenberg opgehangen.

Dit ter bestrijding van de eiken processierups. Mede mogelijk gemaakt door gemeente Peel en Maas.

Want met koolmezen in het bos, is de processierups de klos!!!


Inwoners van Kessel-Eik en omstreken. Nu gaat het dan toch gebeuren, de lancering van ons eigen eigen dorpslied.

Een lied van, voor en door Kessel-Eik. Wil je meer weten over hoe het tot stand gekomen is , luister dan het interview terug van twee van de drie initiatiefnemers welk afgelopen dinsdag om 18.10 uur in de radio uitzending van omroep P&M te horen was. https://www.omroeppenm.nl/radiogemist/overzicht

Een lied wat vooral de "sjoenheid en ut karakter" van Kessel-Eik benadrukt.

Met de titel Gruëts op Kessel-Eik, mien thoes wordt alles in een paar woorden samengevat.

 

Zondag 20 December om 14.00 uur tijdens de uitzending van omroep P&M aktie "Maak 't waor" gaat het lied gepresenteerd worden met mooie video beelden en zal gezongen worden door een aantal enthousiaste Eikkaters 11 tot 81 jaar.

Zoiets wil je zeker niet missen, dus ga zondagmiddag rustig voor de TV zitten, stem af op omroep P&M en ga genieten van een stukje echt oer Kessel-Eiks sfeer gevoel.


Zaterdag 12 december 

Omdat de kerstviering van de KBO en het EOP (Eiks OntmoetingsPunt) niet door kon gaan zijn alle leden verrast met een kerststukje.


December 2020

Voortgang voor het ver kabelen van de hoogspanning kabels.

Klik in het menu: DORPSOVERLEG en kijk bij werkgroep hoogspanning voor meer informatie.


Zoals een poosje geleden is gemeld: Er is een lijflied voor Kessel-Eik in de maak!

Alle opnames zijn afgerond en er worden momenteel de laatste puntjes op de i gezet voor de lancering van dit muzikale hoogtepunt in ons Dörpke

Wil je hierover meer weten en wanneer het lied gepresenteerd wordt, luister dan dinsdag 15 december aanstaande om       18:00 uur naar de radio uitzending van Omroep P&M.

Tijdens deze uitzending zullen de Kessel-Eikse initiatiefnemers een en ander uit de doeken doen en bekend maken hoe de presentatie van dit Eiker lied in deze corona tijd uitgevoerd zal worden.

Het beloofd in ieder geval een uniek stukje Kessel-Eikse identiteit te worden.

Laat je maar verrassen!!!


De bouw van windmolenpark "De Kookepan" is op dit moment in volle gang en het is de bedoeling dat dit in de zomer van 2021 gaat draaien.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op www.leudalenergie.nl

Er is een raad van omwonenden en een bestuur in het leven geroepen waarin Kessel-Eik vertegenwoordigd wordt door:

Karen Stemkens, Peter Teeuwen en Jan Reinders (raad van omwonenden) Jeanne Hesen (bestuur)


Wilt u zich aanmelden voor de Whatsapp buurtpreventie app?

Bent u ouder dan 18 jaar en woonachtig in Kessel-Eik kunt u zich aanmelden bij kesseleikveilig@gmail.com

Vermeld uw naam, adres en mobiele telefoonnummer.

U krijgt dan een mail terug met verdere uitleg en gegevens.

 


Hallo mensen,

Willen jullie de schoolkinderen van Kessel-Eik helpen?

Ze zoeken de GLUURPIET!

Print deze kleurplaat uit en plak hem achter het raam dan kunnen de kinderen hem zoeken.


Ook deze avonden zijn door de aangescherpte corona maatregelen geannuleerd!

Uitnodiging voor de Climate Chase Game

Klimaatverandering is niet meer weg te denken uit de media. Of je het er nu mee eens bent of niet, iedereen heeft het erover. Wereldwijd willen we zorgen dat de opwarming onder de 2 gr C blijft. Dit doen we door met fossiele brandstoffen te stoppen en duurzame energiebronnen te gebruiken. Dit noemen we energietransitie. 

De energietransitie geeft kansen en kan bijdragen aan het goede leven en Peel en Maas. Denk aan schone en toekomstbestendige energie en profijt voor inwoners. Ook geeft de energietransitie ons als gemeente verplichtingen en kan van invloed zijn op onze leefomgeving. Bijvoorbeeld door de regionale energietransitie of met het afkoppelen van het aardgas. Goede redenen om samen met u te verkennen wat de energietransitie lokaal kan betekenen  en welke ideeën of kansen er liggen. Een leuk spel waarmee dit alles mogelijk is, is de zogenaamde Climate Chase Game. Zie

De bijeenkomst combineren we met een verhaal van de participatie-coalitie die kennis en ervaring heeft over buurtaanpakken, energieprojecten, lokaal eigenaarschap en het organiseren van coöperaties.

De bijeenkomsten zijn als volgt:

Groep 1 Grashoek/Ankerplaats  woensdag  30 september 2020 van 19-23 uur

Groep 2 Maasbree/ De School   woensdag  7 oktober 20202 van 19-23 uur

Groep 3 Egchel/ 't Erf              donderdag  8 oktober 2020 van 19-23 uur

De grootte per groep is maximaal 20 deelnemers. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan zullen we bekijken of we nog een extra bijeenkomst organiseren.

Aanmelding kan via frank.wijnen@peelenmaas.nl of bel 0615961908

 


Heeft iemand een goed idee voor ons dorp. Bijvoorbeeld een buurtmoestuin een kinderspeelveld of wat dan ook geef dit dan aan bij het dorpsoverleg of schrijf u voor 31 oktober 2020 in bij kernmetpit.nl

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij info@kessel-eik.nl


7-9-2020

Afgelopen weekend is het schuilhutje op de Musschenberg afgebrand. 

Als er iemand iets gezien of gehoord heeft geef dit dan door aan de politie.


Hallo mensen van Eik

 

Er is ons leuk nieuws voor ons dörpke ter oren gekomen.

Al enige tijd zijn drie mensen uit Eik, te weten Miranda, Eugène en John een lijflied op touw aan het zetten voor        Kessel-Eik. Een en ander begint al definitieve vorm te krijgen en inmiddels hebben ze al verschillende zangtalenten uit ons dorp, in alle leeftijdscategorieën, rondom zich verzameld en is er ook al flink geoefend.

Het nieuws dat ons bereikte is dat er afgelopen week al opnames gemaakt zijn in de Eikse studio van Niels en Pieter Koster en dat hier de laatste hand aan het geheel gelegd wordt.

Wij hopen binnenkort letterlijk en figuurlijk meer te "horen" van dit mooie Eikse initiatief.

 


Zaterdag 22 augustus  was het erg gezellig op de kermisborrel in ut gemeinsjapshoes, georganiseerd door de KBO en het Eiks Ontmoetings PuntWoensdag 8-7-2020 om 19 uur is de officiële opening van het trapveldje verricht door wethouder Anget Mestrom.

De jongens hebben hard gewerkt om het allemaal voor elkaar te krijgen dus komt allen naar de opening!


De werkgroep Musschenberg heeft bij de Gemeente Peel en Maas aangegeven dat er eiken processierupsen  zitten in de eiken bomen op de Musschenberg. De gemeente geeft aan de rupsen niet te kunnen bestrijden omdat ze met de benodigde machines niet op deze plekken kunnen komen. Ze gaan kijken of er andere mogelijkheden zijn. 

Maar vooralsnog.... wees voorzichtig!


Parochie Kessel-Eik

Voor de pastorale zorg kunt u terecht bij administrator (pastoor-deken) W. Varela 0773981416 of 

kapelaan H. te Boekhorst 077-4771275. 

Ziekenzalving: 06-55408023

De H. Missen worden per juli weer hervat, iedere 1ste en 3de zaterdag van de maand om 18 uur, en worden verzorgd door kapelaan H. te Boekhorst.

Zaterdag 4 juli om 18 uur is de eerste mis.


15 juni 2020

Op verzoek van de werkgroep Musschenberg heeft de gemeente maandagmiddag een doodlopende zandweg voor auto's afgesloten met een slagboom, met als doel illegale praktijken te voorkomen.

Het betreft het weggetje dat bij het infobord ''ommetje musschenberg'' aan de rand van het bos in de richting van de Maas gaat. De afsluiting is ter hoogte van het klaphek in het weiland van Staatsbosbeheer waar van en naar wandelknooppunt 42, bij het water van de kleiputten, gewandeld kan worden.

Tekst en foto's: Werkgroep Musschenberg


De uitvaartdienst van pastoor Louis Verhaag vindt zaterdag 6 juni in de kerk van Kessel plaats om 10.30 uur. Voor het bijwonen van deze kerkdienst zijn maximaal 30 personen toegestaan bestaande uit familie en genodigden.

 

Voorafgaand aan de kerkdienst wordt met de rouwauto een route gereden waarbij het mogelijk is om langs de straatkant een erehaag te vormen met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM, Deze route start om 9.30 uur in Kessel-Eik bij de kerk. Vervolgens wordt door de volgende straten gereden: Maasstraat-Schoolstraat-Lindelaan-Karreweg Zuid-Karreweg Noord-Veers-Veersepad-Baarskampstraat-Keverbergstraat-Koninginnelaan-Sint Corneliusstraat-Merwijckstraat-Dorpstraat-Kerkplein.

 

In de dorpstraat zal schutterij St. Hubertus deelnemen aan de erehaag langs de muren van de kasteeltuin. De parochies verzoeken iedereen deze route zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto's. 

De uitvaartdienst is voor iedereen te volgen via livestream op internet met de volgende link: https://iframe.dacast.com/b/158028/c/548244. De livestream start kort voor de uitvaartdienst.

 

Tot nadere berichtgeving vinden er geen diensten plaats in zowel de kerk van Kessel en Kessel-Eik.

 

 


1 juni 2020

Onze pastoor Louis Verhaag is afgelopen nacht in zijn slaap overleden. Hij is 82 jaar geworden.


Op de Musschenberg is de nieuwe schuilhut geplaatst.


Fancy Fair in Kessel-Eik gaat dit jaar niet door.                                                                                                                   De zeventigste editie van de Fancy Fair wordt een jaar uitgesteld. De organisatie verwacht in de problemen te                    komen met de verkoop van loten. Waardoor besloten is het evenement een jaar uit te stellen.


Het dorpsoverleg is nog op zoek naar mensen voor de werkgroep wonen. Heeft u interesse kunt u zich aanmelden bij een van de dorpsoverleg leden of via dorpsoverlegkesseleik@kpnmail.nl


Wij van de  werkgroep promotie nog op zoek zijn naar mooie, leuke of oude foto's om op de website te kunnen zetten.

Ook nieuws of suggesties kunt u sturen naar info@kessel-eik.nl of doorgeven aan één van de werkgroep leden.