Werkgroep Veilig Eik

Bestaande uit: Henk Nellen, Rian Hovens , Natascha Akkermans, Jan Willem Akkermans, Ruud Hendriks,

Eugéne van der Linden, John Gubbels.

Is in de zomer van 2019 aan de slag gegaan om een verbeterplan voor de verkeersveiligheid in Kessel-Eik op te stellen. Als basis hiervoor hebben we alle punten die de afgelopen jaren tijdens dorpsoverleg bijeenkomsten door de inwoners zijn ingebracht meegenomen. Daarnaast heeft de werkgroep een aantal punten zelf vastgesteld na een analyse van een aantal verkeerssituaties.

Al deze verkeerspunten zijn samengebracht in een concreet werkrapport. In dit werkrapport komt o.a. aan de orde:

* plaatsen van verkeersborden, wegmarkering, aanpassingen van kruispunten, beter overzicht creëren bij kruispunten;

* het fiets- en voetverkeer in Kessel-Eik waarbij specifiek de jeugd die van en naar school gaat;

* achterstallig onderhoud fiets- en voetpaden.

Enkele voorbeelden van situatiepunten die zijn meegenomen:

 

Fiets- voetpad tussen Rijksweg en Waterweideweg. Slecht onderhouden paden.

Oversteek trapveldje.

Gevaarlijk kruispunt Karreweg zuid - Kuypersweg.

Het rapport is inmiddels aangeboden en doorgesproken met medewerkers van de afdeling infrastructuur van de Gemeente Peel en Maas. Het is positief dat een aantal punten meegenomen worden in het "groot onderhoud Kessel-Eik". Voor een aantal andere punten is wat meer voorbereiding/overleg nodig. In elk geval maken we ons sterk om zoveel mogelijk gevaarlijke af achterstallig onderhouden verkeerspunten verbeterd te krijgen.

Extra input en ondersteuning vanuit de Eiker inwoners is daarbij van harte welkom evenals van de plaatselijke politiek. Zodra we meer concrete resultaten hebben zullen we zeker de inwoners informeren. Zijn er vragen of aanvullingen kunt u altijd een van de werkgroep leden aanspreken.

WE GAAN VOOR EEN VEILIG EIK!