Werkgroep Veilig Eik

Bestaande uit: Henk Nellen, Rian Hovens , Natascha Akkermans, Jan Willem Akkermans, Ruud Hendriks,

Eugéne van der Linden, John Gubbels.

 

Augustus 2021

                              Veilig Eik...

timmert aan de weg!

Tot nu toe bereikt:

  • Op de Napoleonsbaan is het verkeersbord aangepast met duidelijke verwijzing naar de Steenfabriek. Op deze manier wordt de Maasstraat zoveel mogelijk ontzien van onnodig vrachtverkeer.
  • De wegbewijzering is op verschillende plaatsen verbeterd, er zijn borden weggehaald, vervangen en verplaatst.
  • Aan de Waterweide weg heeft een verkeerstelling en snelheidsmeting plaatsgevonden. Op de Karreweg-Zuid heeft ook een snelheidsmeting plaatsgevonden. Zodra de precieze gegevens bekend zijn, delen we dit via social media.
  • Op diverse plaatsen in het dorp is met behulp van wegmarkering de verkeerssituatie verduidelijkt. Op onder andere de Lanterdweg en haar zijwegen zijn wegmarkeringen op de grond aangebracht.
  • Onveilige verkeerssituaties voor met name fietsers bij de Musschenberg zijn verbeterd doordat borden de toeristen attenderen op onoverzichtelijke situaties.
  • Door de ‘PAK-EN-PLAK’ heeft de werkgroep in de kern van Kessel-Eik de aandacht gevestigd op de 30-km zone die er geldt in de Maasstraat, Sterrebosweg, Kapelweg, Schoolstraat, Lindelaan en Karreweg-Zuid.  

En door…!
We zijn als werkgroep regelmatig in gesprek met de gemeente en provincie hoe we verschillende gevaarlijke situaties aan kunnen pakken. Tot nu toe hebben we al aantal punten afgevinkt die in de ambities van Kessel-Eik terug te vinden zijn. We zijn er echter nog volop in beweging!

 

Beren op de weg?
Zie je een gevaarlijke situatie? Stuur een foto of neem op een andere manier contact op met een van de werkgroepleden van Veilig-Eik:
Ruud Hendriks, Eugene van der Linden, Henk Nellen, John Gubbels, Rian Hovens, Jan-Willem Akkermans, Natascha Akkermans

 


 

 

Is in de zomer van 2019 aan de slag gegaan om een verbeterplan voor de verkeersveiligheid in Kessel-Eik op te stellen. Als basis hiervoor hebben we alle punten die de afgelopen jaren tijdens dorpsoverleg bijeenkomsten door de inwoners zijn ingebracht meegenomen. Daarnaast heeft de werkgroep een aantal punten zelf vastgesteld na een analyse van een aantal verkeerssituaties.

Al deze verkeerspunten zijn samengebracht in een concreet werkrapport. In dit werkrapport komt o.a. aan de orde:

* plaatsen van verkeersborden, wegmarkering, aanpassingen van kruispunten, beter overzicht creëren bij kruispunten;

* het fiets- en voetverkeer in Kessel-Eik waarbij specifiek de jeugd die van en naar school gaat;

* achterstallig onderhoud fiets- en voetpaden.

Enkele voorbeelden van situatiepunten die zijn meegenomen:

 

Fiets- voetpad tussen Rijksweg en Waterweideweg. Slecht onderhouden paden.

Oversteek trapveldje.

Gevaarlijk kruispunt Karreweg zuid - Kuypersweg.

Het rapport is inmiddels aangeboden en doorgesproken met medewerkers van de afdeling infrastructuur van de Gemeente Peel en Maas. Het is positief dat een aantal punten meegenomen worden in het "groot onderhoud Kessel-Eik". Voor een aantal andere punten is wat meer voorbereiding/overleg nodig. In elk geval maken we ons sterk om zoveel mogelijk gevaarlijke af achterstallig onderhouden verkeerspunten verbeterd te krijgen.

Extra input en ondersteuning vanuit de Eiker inwoners is daarbij van harte welkom evenals van de plaatselijke politiek. Zodra we meer concrete resultaten hebben zullen we zeker de inwoners informeren. Zijn er vragen of aanvullingen kunt u altijd een van de werkgroep leden aanspreken.

WE GAAN VOOR EEN VEILIG EIK!