Werkgroep Kerkplein

Bestaande uit: Hadje Simons, Rob Simons, Rob Niessen, Sjra Derix, Rian Hovens, Tjeu Stemkens,  Helmie Beeren.

Het doel van de werkgroep is om de slechte staat van het kerkplein en de senior-onvriendelijke toegang tot de senioren woningen te verbeteren. 

Het belangrijkste speerpunt hierbij is veiligheid, zowel in het verkeer als gevoelsmatig. Dit willen we bereiken door duidelijk te markeren waar voetgangers kunnen lopen en wat parkeerruimte is.

Speerpunten hierbij zijn: verlichting, groenvoorzieningen, voetgangersgebied en parkeergelegenheid.

Betrokken partijen zijn: Gemeente Peel en Maas, WS Antares, Clusterbestuur MKBE (Maasbree/Kessel/Baarlo/Kessel-Eik), Kerkbestuur Kessel-Eik en Gemeenschapshuis. 

Alle partijen zijn het er over eens dat de huidige situatie ongewenst is en zijn in overleg met de werkgroep over de mogelijkheden.

De Gemeente Peel en Maas heeft een planbureau ingehuurd om in samenwerking met de werkgroep 2 schetsen te maken. Met als speerpunt de bomen die voor overlast zorgen door bladval en wortels die het straatwerk omhoog duwen.

De schetsen worden door de werkgroep en betrokken partijen beoordeeld en ook aan de dorpsbewoners gepresenteerd zodra er een conceptplan is. Tevens moet er gekeken worden naar de financiële haalbaarheid van de plannen.