In verband met de lage bezoekersaantallen zijn er wijzigingen doorgevoerd in het aantal missen dat het resterende deel van het 1e halfjaar worden uitgevoerd.

Woensdag 14 februari 18.00 uur H. Mis en ontvangen van het askruisje  in de parochiekerk van Kessel

Zaterdag 17 februari 18.00 uur H. Mis voor onze eigen parochie

Zaterdag 2 maart 18.00 uur H. Mis voor onze eigen parochie

Maandag 1 april (Paasmaandag) 10.00 uur H. Mis voor onze eigen parochie

Zaterdag 4 mei 18.00 uur H. Mis voor Pierre Bongers en Miet Bongers- Bergs

Zaterdag 18 mei (Pinksteren) 18.00 uur H. Mis voor onze eigen parochie

Zaterdag 1 juni 18.00 uur H. Mis voor onze eigen parochie

Zaterdag 6 juli 18.00 uur H. Mis voor onze eigen parochie

Zaterdag 3 augustus 18.00 uur H. Mis voor onze eigen parochie

Met de families die een H. Mis besteld hebben, wordt nog contact opgenomen op welke datum deze zal worden gehouden.

De familie van Thea Verheijen- Steeghs en de familie van Annie Teeuwen- Beeren heel veel sterkte met het verlies van jullie vrouw, moeder en oma.

Ons kerkkoor heeft aangegeven te stoppen met het opluisteren van de kerkdiensten ivm de te kleine bezetting.
Het kerkbestuur bedankt hun voor hun jarenlange inzet.

Voor het bestellen van missen kunt u bellen of mailen met Tjeu Stemkens Telefoon 06 30103013
E-mail: stemkens2@home.nl
 
 Voor alle andere zaken kunt u contact opnemen met kapelaan Ranil Weerawarna:
Telefoon 077- 4621265 of 06 36150481
E- mail: weerawarnaranil@gmail.com