Dorpsoverleg Kessel-Eik

Na vele jaren trouwe dienst hebben enkele leden van het Dorpsoverleg besloten om zich terug te trekken en ruimte te maken voor een aantal verse krachten. Door de jaren heen is er inmiddels veel bereikt in ons kleine dorpje. Een mooi voorbeeld hiervan is het realiseren van een totale metamorfose van Ut Gemeinsjapshoes en de aanleg en inrichting van het Mariaplein.

In een redelijk korte tijd hebben zich een aantal nieuwe leden samengevoegd tot een nieuw en bruisend Dorpsoverleg. Door de veelheid in taken zijn er diverse werkgroepen geformeerd. Iedere werkgroep wordt vertegenwoordigd door een lid van het Dorpsoverleg.

Voorzitster is Annie Hendriks en zij wordt ondersteund door Margreet Willemsen. Erik van den Beucken is penningmeester en Bernd Verhaeg is secretaris.

Hieronder staan de verschillende werkgroepen met de desbetreffende vertegenwoordigers:

Werkgroep Kerkplein, Helmie Beeren

Werkgroep Veilig Eik, Ruud Hendriks

Werkgroep Musschenberg, Jan Reinders

Werkgroep Wonen, Bernd Verhaeg

Werkgroep Hoogspanning, Erik van den Beucken

Werkgroep Promotie, Rob Peeters

Werkgroep Welzijn, Margreet Willemsen en Ellis Kempeners

Algemene ondersteuning, Geert Boumans

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

dorpsoverleg@kessel-eik.nl


Hier vind u de ambities opgesteld door het dorpsoverleg welke zijn aangeboden aan de gemeente.