Werkgroep Promotie

Bestaande uit: Rob Peeters, Nicole Grinwis, Nellie Timmermans en Elke Dekkers-Haex.

Deze werkgroep heeft als doelstelling om Kessel-Eik op de kaart te zetten.

Hiermee willen we Kessel-Eik aantrekkelijker maken om te verblijven (recreëren) en te wonen, We laten iedereen zien wat er allemaal in Kessel-Eik te doen is en wat de voordelen zijn van verblijven/wonen in deze kern (veiligheid, saamhorigheid, gezelligheid, ruimte/plaats, geborgenheid). 

Het doel is om de leefbaarheid een impuls te geven. Van belang is namelijk dat de voorzieningen, zoals de school en verenigingen, in stand worden gehouden.

 

We hebben verschillende platforms ontwikkeld waarmee we de verschillende activiteiten die er allemaal plaatsvinden en de verschillende verenigingen die er zijn kunnen promoten: een website, een facebook pagina en een instagram account. Door middel van foto's, filmpjes, nieuwsberichten, links naar andere websites, willen we de mensen op de hoogte houden van alles wat Kessel-Eik te bieden heeft. Het wordt een platform voor en door Kessel-Eikers. We willen een interactieve manier vinden om met de inwoners te communiceren. Het is niet alleen maar zenden, maar ook halen. Mensen worden uitgenodigd om foto's, berichtjes, filmpjes e.d. aan te leveren die we kunnen plaatsen.

Ook willen we de kernwaarden van Kessel-Eik promoten en naar buiten toe brengen, middels een logo met een slogan: 

Bekijk Kessel-Eik! 

Kessel-Eik heeft veel te bieden en daar mogen we trots op zijn en ook laten zien. 

De leden van de werkgroep zullen zich inzetten om bovenstaande platforms verder te ontwikkelen en te beheren.

Ideeën, suggesties, leuke foto's van nu of vroeger kunnen gemaild worden naar info@kessel-eik.nl