De bouw van windmolenpark "De Kookepan" is op dit moment in volle gang en het is de bedoeling dat dit in de zomer van 2021 gaat draaien.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op www.leudalenergie.nl

Er is een raad van omwonenden en een bestuur in het leven geroepen waarin Kessel-Eik vertegenwoordigd wordt door:

Karen Stemkens, Peter Teeuwen en Jan Reinders (raad van omwonenden) Jeanne Hesen (bestuur)


Wilt u zich aanmelden voor de Whatsapp buurtpreventie app?

Bent u ouder dan 18 jaar en woonachtig in Kessel-Eik kunt u zich aanmelden bij kesseleikveilig@gmail.com

Vermeld uw naam, adres en mobiele telefoonnummer.

U krijgt dan een mail terug met verdere uitleg en gegevens.

 


Hallo mensen,

Willen jullie de schoolkinderen van Kessel-Eik helpen?

Ze zoeken de GLUURPIET!

Print deze kleurplaat uit en plak hem achter het raam dan kunnen de kinderen hem zoeken.


Ook deze avonden zijn door de aangescherpte corona maatregelen geannuleerd!

Uitnodiging voor de Climate Chase Game

Klimaatverandering is niet meer weg te denken uit de media. Of je het er nu mee eens bent of niet, iedereen heeft het erover. Wereldwijd willen we zorgen dat de opwarming onder de 2 gr C blijft. Dit doen we door met fossiele brandstoffen te stoppen en duurzame energiebronnen te gebruiken. Dit noemen we energietransitie. 

De energietransitie geeft kansen en kan bijdragen aan het goede leven en Peel en Maas. Denk aan schone en toekomstbestendige energie en profijt voor inwoners. Ook geeft de energietransitie ons als gemeente verplichtingen en kan van invloed zijn op onze leefomgeving. Bijvoorbeeld door de regionale energietransitie of met het afkoppelen van het aardgas. Goede redenen om samen met u te verkennen wat de energietransitie lokaal kan betekenen  en welke ideeën of kansen er liggen. Een leuk spel waarmee dit alles mogelijk is, is de zogenaamde Climate Chase Game. Zie

De bijeenkomst combineren we met een verhaal van de participatie-coalitie die kennis en ervaring heeft over buurtaanpakken, energieprojecten, lokaal eigenaarschap en het organiseren van coöperaties.

De bijeenkomsten zijn als volgt:

Groep 1 Grashoek/Ankerplaats  woensdag  30 september 2020 van 19-23 uur

Groep 2 Maasbree/ De School   woensdag  7 oktober 20202 van 19-23 uur

Groep 3 Egchel/ 't Erf              donderdag  8 oktober 2020 van 19-23 uur

De grootte per groep is maximaal 20 deelnemers. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan zullen we bekijken of we nog een extra bijeenkomst organiseren.

Aanmelding kan via frank.wijnen@peelenmaas.nl of bel 0615961908

 


Heeft iemand een goed idee voor ons dorp. Bijvoorbeeld een buurtmoestuin een kinderspeelveld of wat dan ook geef dit dan aan bij het dorpsoverleg of schrijf u voor 31 oktober 2020 in bij kernmetpit.nl

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij info@kessel-eik.nl


7-9-2020

Afgelopen weekend is het schuilhutje op de Musschenberg afgebrand. 

Als er iemand iets gezien of gehoord heeft geef dit dan door aan de politie.


Hallo mensen van Eik

 

Er is ons leuk nieuws voor ons dörpke ter oren gekomen.

Al enige tijd zijn drie mensen uit Eik, te weten Miranda, Eugène en John een lijflied op touw aan het zetten voor        Kessel-Eik. Een en ander begint al definitieve vorm te krijgen en inmiddels hebben ze al verschillende zangtalenten uit ons dorp, in alle leeftijdscategorieën, rondom zich verzameld en is er ook al flink geoefend.

Het nieuws dat ons bereikte is dat er afgelopen week al opnames gemaakt zijn in de Eikse studio van Niels en Pieter Koster en dat hier de laatste hand aan het geheel gelegd wordt.

Wij hopen binnenkort letterlijk en figuurlijk meer te "horen" van dit mooie Eikse initiatief.

 


Zaterdag 22 augustus  was het erg gezellig op de kermisborrel in ut gemeinsjapshoes, georganiseerd door de KBO en het Eiks Ontmoetings PuntWoensdag 8-7-2020 om 19 uur is de officiële opening van het trapveldje verricht door wethouder Anget Mestrom.

De jongens hebben hard gewerkt om het allemaal voor elkaar te krijgen dus komt allen naar de opening!


De werkgroep Musschenberg heeft bij de Gemeente Peel en Maas aangegeven dat er eiken processierupsen  zitten in de eiken bomen op de Musschenberg. De gemeente geeft aan de rupsen niet te kunnen bestrijden omdat ze met de benodigde machines niet op deze plekken kunnen komen. Ze gaan kijken of er andere mogelijkheden zijn. 

Maar vooralsnog.... wees voorzichtig!


Parochie Kessel-Eik

Voor de pastorale zorg kunt u terecht bij administrator (pastoor-deken) W. Varela 0773981416 of 

kapelaan H. te Boekhorst 077-4771275. 

Ziekenzalving: 06-55408023

De H. Missen worden per juli weer hervat, iedere 1ste en 3de zaterdag van de maand om 18 uur, en worden verzorgd door kapelaan H. te Boekhorst.

Zaterdag 4 juli om 18 uur is de eerste mis.


15 juni 2020

Op verzoek van de werkgroep Musschenberg heeft de gemeente maandagmiddag een doodlopende zandweg voor auto's afgesloten met een slagboom, met als doel illegale praktijken te voorkomen.

Het betreft het weggetje dat bij het infobord ''ommetje musschenberg'' aan de rand van het bos in de richting van de Maas gaat. De afsluiting is ter hoogte van het klaphek in het weiland van Staatsbosbeheer waar van en naar wandelknooppunt 42, bij het water van de kleiputten, gewandeld kan worden.

Tekst en foto's: Werkgroep Musschenberg


De uitvaartdienst van pastoor Louis Verhaag vindt zaterdag 6 juni in de kerk van Kessel plaats om 10.30 uur. Voor het bijwonen van deze kerkdienst zijn maximaal 30 personen toegestaan bestaande uit familie en genodigden.

 

Voorafgaand aan de kerkdienst wordt met de rouwauto een route gereden waarbij het mogelijk is om langs de straatkant een erehaag te vormen met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM, Deze route start om 9.30 uur in Kessel-Eik bij de kerk. Vervolgens wordt door de volgende straten gereden: Maasstraat-Schoolstraat-Lindelaan-Karreweg Zuid-Karreweg Noord-Veers-Veersepad-Baarskampstraat-Keverbergstraat-Koninginnelaan-Sint Corneliusstraat-Merwijckstraat-Dorpstraat-Kerkplein.

 

In de dorpstraat zal schutterij St. Hubertus deelnemen aan de erehaag langs de muren van de kasteeltuin. De parochies verzoeken iedereen deze route zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto's. 

De uitvaartdienst is voor iedereen te volgen via livestream op internet met de volgende link: https://iframe.dacast.com/b/158028/c/548244. De livestream start kort voor de uitvaartdienst.

 

Tot nadere berichtgeving vinden er geen diensten plaats in zowel de kerk van Kessel en Kessel-Eik.

 

 


1 juni 2020

Onze pastoor Louis Verhaag is afgelopen nacht in zijn slaap overleden. Hij is 82 jaar geworden.


Op de Musschenberg is de nieuwe schuilhut geplaatst.


Fancy Fair in Kessel-Eik gaat dit jaar niet door.                                                                                                                   De zeventigste editie van de Fancy Fair wordt een jaar uitgesteld. De organisatie verwacht in de problemen te                    komen met de verkoop van loten. Waardoor besloten is het evenement een jaar uit te stellen.


Het dorpsoverleg is nog op zoek naar mensen voor de werkgroep wonen. Heeft u interesse kunt u zich aanmelden bij een van de dorpsoverleg leden of via dorpsoverlegkesseleik@kpnmail.nl


Wij van de  werkgroep promotie nog op zoek zijn naar mooie, leuke of oude foto's om op de website te kunnen zetten.

Ook nieuws of suggesties kunt u sturen naar info@kessel-eik.nl of doorgeven aan één van de werkgroep leden.