Woensdag 8-7-2020 om 19 uur is de officiële opening van het trapveldje verricht door wethouder Anget Mestrom.

De jongens hebben hard gewerkt om het allemaal voor elkaar te krijgen dus komt allen naar de opening!


De werkgroep Musschenberg heeft bij de Gemeente Peel en Maas aangegeven dat er eiken processierupsen  zitten in de eiken bomen op de Musschenberg. De gemeente geeft aan de rupsen niet te kunnen bestrijden omdat ze met de benodigde machines niet op deze plekken kunnen komen. Ze gaan kijken of er andere mogelijkheden zijn. 

Maar vooralsnog.... wees voorzichtig!


Parochie Kessel-Eik

Voor de pastorale zorg kunt u terecht bij administrator deken A. de Graaf Woutering 077-3981416 of 

kapelaan H. te Boekhorst 077-4771275. 

Ziekenzalving: 06-55408023

De H. Missen worden per juli weer hervat, iedere 1ste en 3de zaterdag van de maand om 18 uur, en worden verzorgd door kapelaan H. te Boekhorst.

Zaterdag 4 juli om 18 uur is de eerste mis.


15 juni 2020

Op verzoek van de werkgroep Musschenberg heeft de gemeente maandagmiddag een doodlopende zandweg voor auto's afgesloten met een slagboom, met als doel illegale praktijken te voorkomen.

Het betreft het weggetje dat bij het infobord ''ommetje musschenberg'' aan de rand van het bos in de richting van de Maas gaat. De afsluiting is ter hoogte van het klaphek in het weiland van Staatsbosbeheer waar van en naar wandelknooppunt 42, bij het water van de kleiputten, gewandeld kan worden.

Tekst en foto's: Werkgroep Musschenberg


De uitvaartdienst van pastoor Louis Verhaag vindt zaterdag 6 juni in de kerk van Kessel plaats om 10.30 uur. Voor het bijwonen van deze kerkdienst zijn maximaal 30 personen toegestaan bestaande uit familie en genodigden.

 

Voorafgaand aan de kerkdienst wordt met de rouwauto een route gereden waarbij het mogelijk is om langs de straatkant een erehaag te vormen met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM, Deze route start om 9.30 uur in Kessel-Eik bij de kerk. Vervolgens wordt door de volgende straten gereden: Maasstraat-Schoolstraat-Lindelaan-Karreweg Zuid-Karreweg Noord-Veers-Veersepad-Baarskampstraat-Keverbergstraat-Koninginnelaan-Sint Corneliusstraat-Merwijckstraat-Dorpstraat-Kerkplein.

 

In de dorpstraat zal schutterij St. Hubertus deelnemen aan de erehaag langs de muren van de kasteeltuin. De parochies verzoeken iedereen deze route zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto's. 

De uitvaartdienst is voor iedereen te volgen via livestream op internet met de volgende link: https://iframe.dacast.com/b/158028/c/548244. De livestream start kort voor de uitvaartdienst.

 

Tot nadere berichtgeving vinden er geen diensten plaats in zowel de kerk van Kessel en Kessel-Eik.

 

 


1 juni 2020

Onze pastoor Louis Verhaag is afgelopen nacht in zijn slaap overleden. Hij is 82 jaar geworden.


Op de Musschenberg is de nieuwe schuilhut geplaatst.


Fancy Fair in Kessel-Eik gaat dit jaar niet door.                                                                                                                   De zeventigste editie van de Fancy Fair wordt een jaar uitgesteld. De organisatie verwacht in de problemen te                    komen met de verkoop van loten. Waardoor besloten is het evenement een jaar uit te stellen.


Het dorpsoverleg is nog op zoek naar mensen voor de werkgroep wonen. Heeft u interesse kunt u zich aanmelden bij een van de dorpsoverleg leden of via dorpsoverlegkesseleik@kpnmail.nl


Wij van de  werkgroep promotie nog op zoek zijn naar mooie, leuke of oude foto's om op de website te kunnen zetten.

Ook nieuws of suggesties kunt u sturen naar info@kessel-eik.nl of doorgeven aan één van de werkgroep leden.