Onderzoek/Wijkwaardenkaart Kessel-Eik

Gepubliceerd op 8 april 2024 om 20:07

Kessel-Eik doet mee aan landelijk onderzoek naar gemeenschapsontwikkeling

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Verwey-Jonker Instituut zijn bezig met een meerjarig onderzoek naar gemeenschapszin in Nederland. In 32 dorpen, buurten en wijken bekijken zij welke aanpakken rondom gemeenschapsontwikkeling het beste werken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Oranjefonds.

Na een lange periode van individualisering is er landelijk weer aandacht voor de gemeenschap en voor aanpakken om gemeenschapszin te stimuleren. Veel sociale professionals weten niet (meer) zo goed hoe dat moet en in sommige buurten en wijken is er weinig gemeenschap meer. Het Oranjefonds startte daarom een programma om opbouwwerkers (ook al wel community builders) op te leiden en te onderzoeken of en hoe zij in de praktijk vorm geven aan de gemeenschap. Vorkmeer doet hier in de persoon van Eva Wetsteijn aan mee.

Waarom Kessel-Eik?

Het kortste antwoordt hier op is: omdat men in Kessel-Eik wel weet hoe je als gemeenschap de handen uit de mouwen steekt. Daar willen we van leren. Daarnaast vond het Oranjefonds het belangrijk om naast stadswijken en buurten, ook dorpen op te nemen in het onderzoek. Steden kunnen immers ook leren van dorpen en vice versa.  De onderzoekers sloten in november aan bij de informatie avond, interviewden het dorpsoverleg, de opbouwwerker, ambtenaren van gemeente Peel en Maas en professionals van Woningstichting Antares.  

De Wijkwaardenkaart

In februari gaf de HAN een aantal leden van de werkgroep welzijn en het dorpsoverleg een training over de Wijkwaardenkaart. Dit is een kaart waarmee we bewoners bevragen over wat zij waardevol vinden in Kessel-Eik.

In de periode april tot de zomervakantie zal de werkgroep welzijn interviews van ongeveer 30 minuten per persoon afnemen m.b.t. de Wijkwaardenkaart. Deelname hieraan is anoniem. De werkgroep zal een zo divers mogelijke groep bewoners interviewen. De onderzoekers van de HAN en Verweij-Jonker Instituut zullen Wijkwaardenkaarten analyseren en maken hiervan voor Kessel-Eik een rapport. Tekenaar Frank Los maakt daarnaast een getekende Wijkwaardenkaart die gepresenteerd zal worden op Burendag, 23 sept a.s en via website en facebook van het dorpsoverleg.

<hier kunnen we ook een aanmeldoptie opnemen; even afstemmen of en hoe we dat willen>

Meer informatie

De HAN en het Verwey-Jonker Instituut doen onderzoek naar gemeenschapsontwikkeling in 32 wijken en dorpen in heel Nederland. Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met: Gideon Visser (onderzoeker) gideon.visser@han.nl tel. 06-55240879

Voor meer informatie over opbouwwerk in Kessel-Eik kun je terecht bij Eva Wetsteijn. E.wetsteijn@vorkmeer.nl tel. 06-31959651

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.